Aylar: Eylül 2015

TERÖRLE MÜCADELEDE İNSAN HAKLARI

Posted on Updated on

Aşağıda linki verilen uzun metin terörle mücadele esnasında temel hak ve özgürlüklerin tabi olduğu hukuki rejimi mevcut bütün insan hakları denetim organlarının içtihatları temelinde özetlemektedir. Söz konusu metin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonerliği tarafından hazırlanmıştır ve Dr. İzzet Mert Ertan tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Dr. İzzet Mert Ertan’ın çevirisinin altında verilen referans internet sitesi zaman içerisinde güncellenmiştir. BM Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonerliği tarafından hazırlanan aynı raporun son versiyonu şuradadır: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kendi içtihadi birikimini yansıtan benzer bir kısa derlemeye de AİHM’in sitesinden ulaşılabilir (muhtemelen Türkçeye de çevrilmiştir): http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Terrorism_ENG.pdf

Dr. Mert Ertan’ın çevirdiği derleme: TERÖRLE MÜCADELEDE İNSAN HAKLARI

Reklamlar