image

YAPI KAYIT BELGESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL ...

3 Aralık 2018,
İmar Barışı (Yapı Kayıt Belgesi) İmkanından Yararlanmak, Yapı Ruhsatı ve İskan Ruhsatı İptalleri ile Mühürleme/Yıkım Kararlarının Mülkiyet Hakkına Aykırı Olduğu ... Devamını Oku
image

Kayıp-Kaçak Bedelleri ve Bireysel Ba ...

15 Şubat 2018, ,
Kayıp Kaçak Bedelleri Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı (E.2016/150, K.2017/179, T.28/12/2017) ve Bireysel Başvuru Yolu Doç. Dr. H. Burak Gemalmaz Bilindiği ... Devamını Oku
image

Sağlık Turizmi-İnsan Hakları Hukuku İli ...

14 Ağustos 2017
Türkiye’nin sağlık turizminden aldığı payı arttırmak istediği, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlık Turizmi Daire Başkanlığının bu amaçla çeşitli çalışmalar yaptığı biliniyor. ... Devamını Oku
image

TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ’NİN BİREYSEL ...

20 Haziran 2017
Bireysel başvuru usulünün insan haklarını etkili şekilde korumasının önemli hukuki müesseselerinden birisi geçici tedbirlerdir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulünde de ... Devamını Oku
image

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usulünde Yeni ...

15 Mart 2017
Doç. Dr. H. Burak Gemalmaz Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru usulünden yararlanabilmek için başvurucunun aynı zamanda iddia edilen insan ... Devamını Oku
image

AYM KARARLARININ MÜLKİYET HAKKININ MEVCUDİYET ...

1 Mart 2017,
Mülkiyet Hakkının Uygulanabilirliğinde ve Malvarlığı Değerinin İspatında Uluslararası Hukuka Açıklık Mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) veya Avrupa İnsan ... Devamını Oku
image

Anayasa Mahkemesine Yapılacak Bireysel Başvurularda Kullan ...

10 Ocak 2017
Türk Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvurular da şekil şartlarına tabidir. 12/07/2012 tarihli Resmi Gazete’de (S. 28351) yayımlanan AYM İçtüzüğü’nün ekinde ... Devamını Oku
image

Mülkiyete El Koyma Kararlarında İtiraz Usul ...

16 Kasım 2016,
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Açısından Tedbir Olarak Mülkiyete El Koyma Kararlarında İtiraz Usulü ve Tazminat Davası Açma Zorunluluğu Doç. Dr. ... Devamını Oku
image

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuruda Kullanılmas ...

31 Ekim 2016,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılacak başvurularda artık çok sıkı şekil şartlarına uyulması gerekiyor. Daha önce 1 Ocak 2014’ten itibaren ... Devamını Oku
image

Olağanüstü Rejimde Haklar

14 Ağustos 2016,
İnsan Hakları Listesinin Olağanüstü Rejim Açısından Sınıflanması Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş – ... Devamını Oku
image

Orman Alanı, Kıyı Kenar ve Kamulaşt ...

10 Ağustos 2016,
Tapusu Orman Alanı veya Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Kaldığı İçin İptal Edilen Taşınmazlar Bakımından Tazminat Komisyonu Başvurusu Doç. Dr. H. ... Devamını Oku
image

Brannigan ve McBride Vakası-Olağanüstü Rejimde ...

1 Ağustos 2016
Olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı dönemlerde AİHM’in özellikle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı başta olmak üzere AİHS’de yer alan hakların askıya ... Devamını Oku