Latest Event Updates

Hakların Sınırlandırılması Ölçütleri (Sınırlamada Meşru Amaçlar)

Posted on Updated on

Hazır hakların sınırlandırılmasından bahsetmişken, insan hakları hukukunda ve Türk hukukunda hangi ölçütlere yer verildiğini tablolar halinde gösterilmesi faydalı olacaktır. İnsan hakları hukukundaki her bir önemli sözleşme özelinde hazırlanan tablolar Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Cilt II, 8. Baskı, Legal Yay., İstanbul, 2012, sf:691-695’den alınmış olup Dr. İzzet Mert Ertan’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.

Başlıca İnsan Hakları Sözleşmelerinde Hakların Kayıtlanmasına İliş­kin Maddeler ve Kayıtlama Ölçütleri Yazının devamını oku »

Reklamlar

Hakların Sınırlandırılması Rejimi

Posted on Updated on

İnsan hakları hukuku meselelerinin büyük çoğunluğu hakların sınırlandırılması aşamasına odaklanmaktadır. Bu sebeple hakların sınırlandırılması rejimi önemlidir. Aşağıda hakların sınırlandırılması rejimine ilişkin olarak AİHS özelinde sunduğum tebliğin metni bulunmaktadır. Tebliğ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Şubat 2012’de düzenlediği Yeni Anayasa Çalıştayında sunulmuştur.

Hakların Sınırlandırılması – Anayasa Tebliği (HBG)

Basiretli İş Adamı Gibi Davranma Yükümlülüğü ve AİHM

Posted on Updated on

Ticaret hukuku ve insan hakları hukuku arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bazı ticari uyuşmazlıklar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde götürülebildiği gibi, ticaret hukuku kavramları AİHM yargısında son derece hayati rol oynayabilmektedir. Putin’in bugünlerde affedilebileceğini söylediği Rus oligark Khodorkovsky ve şirketlerinin maruz kaldığı başta ek vergi tarhiyatı ve vergi cezalarını içeren bazı idari ve yargısal tasarruflara ilişkin YUKOS davası ile ünlü para sihirbazı Soros’un Fransa’da işlediği içeriden öğrenenlerin ticareti suçuna dair başvurusu ticaret hukuku kavramlarının AİHM yargısındaki işlevine örnektir. Aşağıdaki linkte bu davaların bir ticaret hukuku kavramı olan “basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü” üzerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin mülkiyet hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesi açısından kısa bir analizi bulunmaktadır (Güncel Hukuk, Kasım 2011, Sayı:11-95, sf:60-64’de yayımlanmıştır).

BASİRETLİ İŞ ADAMI

Eylemlere karşı hoşgörüsüz yaklaşım, aşırı biber gazı kullanımı ve AİHM

Posted on Updated on

Toplanma ve eylem özgürlüğü açısından AİHM, barışçıl gösterilerde trafiğin bozulmasına katlanılması gerektiğini belirtiyor. Bu tip mazeretler, müdahaleyi meşrulaştırmakta yetersiz. Ayrıca polisin şiddetle gösteriyi dağıtması, göstericilerin temel haklarını kullanmaktan caydırıcı etki taşıdığından da sorunlu.

http://www.radikal.com.tr/yorum/eylemlere_karsi_hosgorusuz_yaklasim_asiri_biber_gazi_kullanimi_ve_aihm-1148218

Nasıl ki şike olayı hukuku spor kamuoyunun gündemine bir daha çıkmamak üzere soktuysa, Gezi Parkı olayları da en azından gösteri yürüyüşü hakkı ve kötü muameleye maruz kalmama hakkı açısından temel hakları kamuoyunun gündeminde ilk sıralara yerleştirdi. Aslında gösteri yürüyüşlerine hukuka aykırı olarak “izin verilmemesi”, gösteri yürüyüşlerinin şedit yöntemlerle dağıtılması, kolluğun kötü muamelesi, AİHM kararlarıyla da sabit olduğu üzere, Türkiye ’de yaygın ve sistematiktir. Ancak Gezi Parkı olaylarına kadar bu tür ihlaller kamuoyunun geniş kesimlerinin dikkatini pek çekmemekte, insan haklarına duyarlı sınırlı bir kesimin ilgi alanında kalmaktaydı. Şimdi ise Türkiye’de yaşayan herkes bu kavramlardan şu ya da bu şekilde haberdar, herkes bu hakların önemini ve işlevini fark etmiş durumda.

Yazının devamını oku »