meşru amaçlar

Hakların Sınırlandırılması Ölçütleri (Sınırlamada Meşru Amaçlar)

Posted on Updated on

Hazır hakların sınırlandırılmasından bahsetmişken, insan hakları hukukunda ve Türk hukukunda hangi ölçütlere yer verildiğini tablolar halinde gösterilmesi faydalı olacaktır. İnsan hakları hukukundaki her bir önemli sözleşme özelinde hazırlanan tablolar Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Cilt II, 8. Baskı, Legal Yay., İstanbul, 2012, sf:691-695’den alınmış olup Dr. İzzet Mert Ertan’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.

Başlıca İnsan Hakları Sözleşmelerinde Hakların Kayıtlanmasına İliş­kin Maddeler ve Kayıtlama Ölçütleri Yazının devamını oku »

Reklamlar

Hakların Sınırlandırılması Rejimi

Posted on Updated on

İnsan hakları hukuku meselelerinin büyük çoğunluğu hakların sınırlandırılması aşamasına odaklanmaktadır. Bu sebeple hakların sınırlandırılması rejimi önemlidir. Aşağıda hakların sınırlandırılması rejimine ilişkin olarak AİHS özelinde sunduğum tebliğin metni bulunmaktadır. Tebliğ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Şubat 2012’de düzenlediği Yeni Anayasa Çalıştayında sunulmuştur.

Hakların Sınırlandırılması – Anayasa Tebliği (HBG)